• м. Мелітополь, вул. І. Алексєєва 7

Загальний розгорнутий аналіз крові

Ціна: 87,00 грн.

Додаткова інформація:
(автоматичний геманалізатор - 13 показників: визначення гемоглобіну; підрахунок кількості лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитарної формули (скороченої); визначення гематокритної величини, тромбокриту; визначення середнього об’єму еритроцитів (MCV), середного об’єму тромбоцитів (MPV); середній вміст гемоглобіну в еритроцитах (MCH); середньої концентраії гемоглобіну в еритроцитах (MCHC); визначення індексу варіацій розміру еритроцитів (RDW); визначення індексу варіацій розміру тромбоцитів (PDW)) + ШОЕ + лейкоформула (ручний підрахунок – 7 показників: базофіли, еозинофіли, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцити, моноцити, плазматичні клітини)

Опис

ЗАК дає змогу дослідити загальний стан організму, правильність призначеного лікування, а також за ним можна встановити правильний діагноз.

Завдяки загальному аналізу крові можна виявити численну кількість відхилень, а саме: порушення кровотворення, гострі або хронічні запальні процеси (бактеріального чи вірусного характеру), алергічні реакції, порушення реактивної відповіді організму.

Треба розуміти, що загальний аналіз крові не є діагнозом, але є вагомою допомогою лікареві у встановленні діагнозу за наявної клінічної картини та фактором контролю проведеного лікування.

Основні показники аналізу крові:

Еритроцити (RBC) – це клітини крові, що не містять ядра, їхня основна функція – транспортування кисню з легенів до тканин і перенесення СО2 із тканин до легенів. Цей процес здійснюється за допомогою гемоглобіну, що міститься в еритроцитах.

Нормальні значення еритроцитів: для чоловіків – (4,0-5,0) x1012/л для жінок – (3,9-4,7) x1012/л.

Середній об’єм еритроцитів (MCV) – цей показник означає наявність мікроцитозу, макроцитозу еритроцитів.

Нормальні значення середнього  об’єму еритроцитів : 80-100 фл.

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) – цей показник є ознакою наявності нормохромної, гіпохромної або гіперхромної анемії.

Нормальні значення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті: 27,0-34,0 пг.

Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) – показник використовується для діагностики анемій.

Нормальні значення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті: 320-360 г/л.

Ширина розподілу еритроцитів (RDWCV) – показник, який дає оцінку анізацитозу еритроцитів (кількісна оцінка еритроцитів за розміром).

Нормальні значення ширини розподілу еритроцитів: 11,0-16,0%.

Гемоглобін (HGB) – білок, головна функція якого полягає в транспортуванні кисню від легенів до тканин, у виведенні СО2 з органів, а також регуляції кислотно-основного стану. Зниження гемоглобіну призводить до порушення всіх перерахованих процесів. Інтенсивні фізичні навантаження можуть призводити до збільшення концентрації гемоглобіну в крові. У разі високої концентрації > 200г/л спостерігається закупорювання капілярів унаслідок згущення крові.

Нормальні значення гемоглобіну: для чоловіків – 130,0-160,0 г/л, для жінок – 120,0-140,0 г/л.

Гематокрит (HCT) – співвідношення об’єму еритроцитів до об’єму рідинної частини крові. Збільшення гематокриту відбувається також у випадках збільшення кількості еритроцитів, або зменшення об’єму рідинної частини крові, що буває від надмірної втрати рідини організмом (наприклад, від діареї). Зниження гематокриту спостерігається при зменшенні кількості еритроцитів.

Нормальні значення гематокриту: 37,0-48,0%.

Тромбоцити (PLT) – клітини крові, основна функція яких – участь у згортанні крові. У людей без порушень системи кровотворення, вміст тромбоцитів збільшується під час піднімання на висоту, в період зими, після інтенсивного фізичного навантаження, травматичних пошкоджень, а також у курців. Зниження вмісту тромбоцитів відбувається в період менструації, під час вагітності, а також при патологічних процесах.

Нормальні значення тромбоцитів: (150,0-320,0) x109 /л.

PCT – тромбокрит. Параметр відображає частку обсягу цільної крові, займану тромбоцитами.

Нормальні значення: 0,108-0,282 %.

MPV – середній обсяг тромбоцитів. «Молоді» кров’яні пластинки мають більший обсяг, тому при посиленні тромбоцитопоезу середній обсяг тромбоцитів зростає. Збільшення MPV спостерігається при ідіопатичнчій тромбоцитарній пурпурі, гіпертиреозі, атеросклерозі, цукровому діабеті, мієлопроліферативних захворюваннях, а також у курців і осіб, які страждають на алкоголізм.

Зменшення цього показника відзначається після спленектомії і при синдромі Віскотта-Олдріча.

Нормальні значення: 6,5-12,0 фл (фемтолітри).

PDW — ступінь анізоцитозу тромбоцитів. Показник розподілу тромбоцитів за об’ємом, вимірюється у відсотках і кількісно відображає гетерогенність популяції цих клітин за розмірами.

Нормальні значення: 9,0-17,0 %.

Лейкоцити (WBC) – клітини крові, що борються з інфекціями. Підвищення вмісту лейкоцитів, без порушення  в системі кровотворення, може бути ознакою інфекцій (бактеріальної, вірусної, грибкової), гострих запальних процесів в органах, травматичних уражень тканин, захворювання щитоподібної залози, гострих кровотеч, злоякісних пухлин.

Нормальні значення лейкоцитів:  4,0-9,0 x109

Дослідження ЗАК проводяться на гематологічних аналізаторах Mindray BC-3000 Plus (19 параметрів), Elit-3 (20 параметрів).

Ручні методи дослідження, що виконуються  без використання аналізатору

Підрахунок лейкоцитарної формули, підрахунок ретикулоцитів, підрахунок еритроцитів з базофільною пунктуацією, визначення ШОЕ,  визначення часу згортання та тривалості кровотечі.

Лейкоцита́рна фо́рмула — це відсоткове співвідношення різних видів лейкоцитів (підраховується в зафарбованих мазках крові – з використанням мікроскопу). Дослідження лейкоцитарної формули має велике значення в діагностиці більшості гематологічних, інфекційних захворювань, а також для оцінки тяжкості стану і ефективності терапії.   За морфологічними ознаками (форма, розмір клітини і її ядра, забарвлення цитоплазми, наявність і характер цитоплазматичних включень) виділяють 5 основних видів лейкоцитів: нейтрофіли, лімфоцити, моноцити, еозинофіли, базофіли. Крім того розрізняють лейкоцити різного ступеня зрілості і диференціювання (метамієлоцити, мієлоцити, промієлоцити, бласти, плазматичні клітини), виділяють атипові клітини та ін .

Нейтрофіли – тип лейкоцитів, що відіграють основну роль у первинному антиінфекційному захисті при бактеріальній, грибковій інфекції. У периферичній крові в нормі зустрічаються паличкоядерні (молодші) і сегментоядерні (зрілі) нейтрофіли. Менш зрілі клітини гранулоцитарного ряду – юні (метамієлоцити), міелоціти, проміелоціти – в нормі знаходяться в кістковому мозку. Зрілі нейтрофіли циркулюють в крові 8-10 годин, потім надходять в тканини, тривалість життя нейтрофільного гранулоцита в тканинах становить 2-3 дні.

Нейтрофілія (збільшення кількості нейтрофілів) може бути реактивною (інфекційні захворювання, запальний процес, пухлина, ендокринні порушення) , або пов’язана з первинним порушенням гемопоезу (гемобластози). Нейтропенія (зменшення кількості нейтрофілів) виникає при виснаженні резерву нейтрофілів (септицемія), при аутоімунних захворюваннях і ін.

«Зсув вліво»: в крові присутня  збільшена кількість паличкоядерних нейтрофілів, можлива поява метамієлоцитів (юних), мієлоцитів. Ці зміни вказують на гострі інфекційні захворювання, фізичне перенапруження, ацидоз, початкову стадію мієлолейкоза, злоякісні захворювання.

«Зсув вправо»: в крові присутні гіперсегментові гранулоцити. Такі зміни можуть виникати при мегалобластній анемії, хворобах нирок і печінки.

Значне омолодження клітин: в крові відзначається присутність метамієлоцитів, мієлоцитів, промієлоцитів, бластних клітин. Ці зміни можуть вказувати на патологію системи крові (хронічний мієлолейкоз, еритремія, мієлофіброз, гострий лейкоз).

Нормальні значення: паличкоядерні  нейтрофіли – 1,0-6,0%; сегментоядерні нейтрофіли – 47,0-72,0%;

Лімфоцити  – це популяція лейкоцитів, що відрізняються залежно від походження, терміну життя, локалізації в лімфатичних органах і функцій. Лімфоцити є клітинами імунної відповіді організму. Підвищення вмісту лімфоцитів є ознакою наявності вірусних інфекцій (інфекційний мононуклеоз, цитомегаловірус, краснуха, вітряна віспа, гострі вірусні гепатити, захворювання пов’язані з патологічним кровотворенням – лімфолейкози). Зниження вмісту лімфоцитів виникає через тяжкі вірусні захворювання (грип, гострі бактеріальні інфекції, СНІД, ниркова недостатність тощо).

Нормальні значення лімфоцитів: 19,0-37,0%

Моноцити – це лейкоцити, що є частиною фагоцитарної системи. Виконують важливі функції в організмі: видалення чужорідних часток, старих, мертвих чи пошкоджених клітин, участь у різних запальних процесах, знищення бактерій.

Нормальні значення моноцитів: 3,0-11,0%

Еозинофіли – клітини крові з ряду лейкоцитів, кількість яких підвищується в крові та тканинах через різні алергічні захворювання, паразитарні та злоякісні захворювання.

Нормальні значення еозинофілів: 0,5-5,0%

Базофіли – «тучні клітини» – клітини крові з ряду лейкоцитів, які беруть участь у багатьох алергічних і запальних процесах.

Нормальні значення базофілів: 0-1,0%

Плазмоцити – в нормі не визначаються в периферичній крові, являють собою клітини лімфоїдної тканини, які розвиваються з β-лімфоцитів ,продукують імуноглобуліни. Плазмоцити можуть визначатися при плазмоцитозі, вірусних інфекціях (кір, краснуха, вітряна віспа, інфекційний мононуклеоз, інфекційний гепатит), сироватковій хворобі, сепсисі, туберкульозі, актиномікозі, колагенозах, аутоімунних захворюваннях, новоутвореннях, стані після опромінення.

ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) – визначається за методом Панченкова. Відхилення ШОЕ від норми може бути ознакою запального або патологічного процесу, що протікає в організмі.

Нормальні значення ШОЕ: для чоловіків – 1-10 мм/год, для жінок – 2-15 мм/год.

Швидко, якісно, недорого Ви можете зробити такий аналіз  в Мелітополі в лабораторії КНП «ЦЛД та ЛМД» ММР ЗО

За додатковою інформацією звертайтесь по 📞:096-041-50-50, 43-04-33